Czarna Białostocka

21 lutego 2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej

W załączeniu  Zarządzenie nr 314/18 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej z prośbą o zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej w Kuratorium Oświaty. Załączniki Zarządzenie nr 314-18 z dnia 19 lutego 2018 r w sprawie […]