18 stycznia 2023

Wzór wniosku o wyznaczenie dyrektora wykonującego czynności związane z odbywaniem przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela/realizacją ścieżki awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

wzór wniosek o wyznaczenie dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem przez nauczyciela przygotowanie do zawodu nauczyciela

wzór zaświadczenie dyrektora szkoły

Klauzula informacyjna