2 czerwca 2020

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2020 r.

Informacja dotycząca awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r.

W przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli nie wprowadzono zmian w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Obowiązują zatem wszystkie terminy i procedury, o których mowa w rozdziale 3a – Awans zawodowy nauczycieli  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) i  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.).

 

Przyjmowanie dokumentacji na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wraz z wymaganą dokumentacją, przyjmowane są w siedzibie:

– Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 9

– Delegatury w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Nowa 2

– Delegatury w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 73

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od  7.30 do 15.30.

Dokumentację można także przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Wytyczne dotyczące pracy komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Członkowie komisji przybywają do pracy o wyznaczonej godzinie, wyposażeni w maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki i długopis, zachowują dystans społeczny.

Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego przychodzą do budynku Kuratorium Oświaty punktualnie, bez osób towarzyszących, wyposażeni w maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki i długopis, zachowują dystans społeczny.

Kuratorium Oświaty zapewnia płyn dezynfekcyjny.