9 stycznia 2017

Awans zawodowy – październik 2016

W dniu 13 grudnia 2016 r., w Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Gratulacje nauczycielom przybyłym na tę uroczystość złożyła Pani Wicekurator Bożena Dzitkowska.
Wśród 102 osób, które od 1 stycznia 2017 r. otrzymywać będą z tego tytułu wyższe wynagrodzenie znalazło się:
• 31 nauczycieli szkół z terenu miasta Białegostoku
• 4 nauczycieli szkół z terenu miasta Suwałk
• 4 nauczycieli szkół z terenu miasta Łomży
• 8 nauczycieli szkół z powiatu białostockiego
• 4 nauczycieli szkół z powiatu bielskiego
• 4 nauczycieli szkół z powiatu hajnowskiego
• 3 nauczycieli szkół z powiatu monieckiego
• 3 nauczycieli szkół z powiatu siemiatyckiego
• 5 nauczycieli szkół z powiatu sokólskiego
• 4 nauczycieli szkół z powiatu augustowskiego
• 2 nauczycieli szkół z powiatu suwalskiego
• 4 nauczycieli szkół z powiatu grajewskiego
• 4 nauczycieli szkół z powiatu kolneńskiego
• 11 nauczycieli szkół z powiatu łomżyńskiego
• 5 nauczycieli szkół z powiatu wysokomazowieckiego
• 6 nauczyciel ze szkoły z powiatu zambrowskiego
W roku 2017 do Kuratorium Oświaty w Białymstoku wpłynęło łącznie 506 wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Większość (399 wniosków) wpłynęło w sesji letniej, 398 (1 osoba wycofała wniosek) aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego zostało wręczonych w sierpniu 2016 r.
W sesji zimowej wpłynęło 107 wniosków wraz z dokumentacją, 102 nauczycieli (3 osoby wycofały wniosek, 1 pozostawiono bez rozpoznania, wydano1 decyzję odmawiającą nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego) otrzymało najwyższy stopień awansu zawodowego.

 

Pani Wicekurator wręcza nauczycielowi akt nadania stopnia awansu