2 czerwca 2021

Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica za 2020 r.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica, podmioty uczestniczące w Programie objęte wsparciem finansowym w 2020 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

W załączeniu – do wykorzystania – wzory sprawozdań.

Jednocześnie zamieszczamy link do wzorów sprawozdań zamieszczonych na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2020-r

Załączniki