10 marca 2022

Wnioski o udział w programie „Aktywna tablica” lub udzielenie wsparcia w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że na stronie głównej Ministerstwa Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica–edycja-2022 oraz w zakładce dotyczącej programu została opublikowana informacja o Programie „Aktywna tablica” 2022 r. z wnioskami dyrektorów szkół oraz organów prowadzących.