3 stycznia 2023

Sprawozdanie finansowe – „Aktywna tablica” za 2022 rok

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów do rozliczenia dotacji celowej otrzymanej w 2022 roku na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i/lub narzędzi do terapii w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Rozliczenie dotacji z zestawieniem wydatków, wraz z kopiami faktur i potwierdzeń ich zapłaty, należy złożyć do dnia 15 stycznia 2023 r. do Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W sprawie realizacji Rządowego programu na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w województwie podlaskim prosimy o kontakt z p. Markiem Krzysztofem Brzozowskim, wojewódzkim koordynatorem ds. innowacji w edukacji, tel. (85) 748-48-22.

Załączniki