4 stycznia 2022

Sprawozdanie finansowe – „Aktywna tablica” za 2021 rok

Szanowni Państwo,

 

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów do rozliczenia dotacji celowej otrzymanej w 2021 roku na dofinansowanie zakupu  pomocy dydaktycznych i/lub narzędzi do terapii w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Rozliczenie dotacji z zestawieniem wydatków, wraz z kopiami faktur i potwierdzeń ich zapłaty, należy złożyć do dnia 15 stycznia 2022 r. do Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W sprawie realizacji Rządowego programu na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w województwie podlaskim prosimy o kontakt z p. Markiem Krzysztofem Brzozowskim, wojewódzkim koordynatorem ds. innowacji w edukacji, tel. (85) 748-48-22.

 

 

 

 

Załączniki