28 maja 2021

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023 moduł 3 – wyniki oceny wniosków w roku 2021

Zespół powołany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem Nr 39/2021 z dn. 20 maja 2021 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 41 z dnia 25 maja 2021 r. dokonał oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023.

W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021 do objęcia wsparciem finansowym zakwalifikowano 16 szkół podstawowych z województwa podlaskiego na ogólną kwotę
1 149 162,00 zł.

Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół i organów prowadzących znajduje się w tabeli poniżej.

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. w odniesieniu do poszczególnych szkół

L.p. Nazwa organu prowadzącego Nazwa szkoły Przyznana kwota wsparcia
1. Gmina Turośl Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli 80 000,00 zł
2. Gmina Grodzisk Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku w Zespole Szkół w Grodzisku 20 000,00 zł
3. Gmina Mały Płock Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku 80 000,00 zł
4. Gmina Zabłudów Szkoła Podstawowa im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie 80 000,00 zł
5. Gmina Brańsk Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie 80 000,00 zł
6. Gmina Dziadkowice Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dziadkowicach 79 964,00 zł
7. Miasto Brańsk Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Amii Krajowej w Brańsku 80 000,00 zł
8. Miasto Łomża Szkoła Podstawowa nr  1 w Łomży 80 000,00 zł
9. Szkoła Podstawowa nr  10 im. Jana Pawła II w Łomży 29 021,00 zł
10. Powiat sokólski Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokółce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce 80 000,00 zł
11. Gmina Sokółka Szkoła Podstawowa nr  1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce 80 000,00 zł
12. Gmina Łapy Szkoła Podstawowa nr  2 im. M. Kopernika w Łapach 60 177,00 zł
13. Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie 80 000,00 zł
14.  Miasto Suwałki Szkoła Podstawowa nr  6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach 80 000,00 zł
15. Gmina Wysokie Mazowieckie Szkoła Podstawowa nr  1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem 80 000,00 zł
16. Miejski Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem 80 000,00 zł