28 maja 2020

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 – wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym w roku 2020

Zespół powołany w dn. 13 maja 2019 r. przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem Nr 49/2019 dokonał oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023.

W ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020 do objęcia wsparciem finansowym zakwalifikowano 18 szkół na ogólną kwotę 1 149 586,00 zł.

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym znajduje się w załączniku.

Załączniki

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r
Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r. w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym
Data: 2020-05-28, rozmiar: 42 KB