27 sierpnia 2020

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznego oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie podlaskim

Uprzejmie przypominam, że realizowany jest Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przekazanie informacji o obecnie występujących potrzebach na terenie Państwa gminy, uwzględniających liczbę dzieci i uczniów, dla których należy uruchomić pomoc, niezbędne środki na realizację tej pomocy, obliczone zgodnie z powyższymi zasadami wraz z podziałem na poszczególne kategorie wsparcia.

Zebrane informacje o potencjalnych potrzebach proszę przesłać na adres  Kuratorium Oświaty w Białymstoku do dnia 10 września 2020 r., zgodnie z załączonym wzorem tabeli, zaś w przypadku występowania dalszych strat niezwłocznie po ich wystąpieniu.

Załączniki