14 września 2021

Rozpoczyna się realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″

10 września br. na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki został zamieszczony komunikat dotyczący przyjęcia przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczyna-sie-realizacja-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2026

13 września br. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” (Dz. U. poz. 675), które wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zgodnie z rozporządzeniem terminy składania wniosków na dofinansowanie w 2021 r. są następujące:

dla dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych – do 15 września br. (środa);
dla organów prowadzących – do 20 września br. (poniedziałek).

Nabór wniosków dyrektorów przedszkoli, szkół i bibliotek pedagogicznych na dofinansowanie w 2022 roku będzie prowadzony do 31 października 2021 r.

Formularze wniosków na 2021 rok  są dostępne na ww. stronie MEiN.