8 lutego 2019

Podział dotacji wychowania przedszkolnego na JST na 2019 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie,

uprzejmie informuję, że stosownie do przesłanego pisma e-puapem dnia 08 lutego 2019 r. zamieszczam załącznik dotyczący liczby uczniów w wieku do lat 5 oraz kwot dotacji przedszkolnej przewidzianej na 2019 rok w podziale na jednostki samorządu terytorialnego.

Pismo dotyczące podziału przydzielonych kwot dotacji do rozdziałów należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie do dnia 14 lutego 2019 r.

 

Podlaski Kurator Oświaty
mgr Beata Pietruszka

Załączniki

Podział dotacji na JST
Data: 2019-02-08, rozmiar: 18 KB