18 lutego 2022

Kontynuacja programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”

W 2022 r. rusza kolejna edycja  programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021. Dzięki realizacji ww. programu zorganizowano blisko 5 tys. wycieczek szkolnych, a dofinansowanie przeznaczone na ten cel wyniosło prawie 35 mln zł. Łącznie na wycieczki szkolne wyjechało ponad 215 tys. uczniów.

Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” w bieżącym roku będzie można składać od dnia 1 marca 2022 r.

Na realizację ww. programu Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło kwotę 100 mln zł, z czego 50 mln zł będzie przeznaczone na realizację wycieczek szkolnych do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Kolejne 50 mln zł zostanie przeznaczone na wycieczki zorganizowane w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień – grudzień). Środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów.

Szczegółowe założenia programu zostały opublikowane  na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kontynuacja-programu-poznaj-polske–od-1-marca-rusza-nabor-wnioskow. 

Załączniki

Komunikat MEiN
Data: 2022-02-18, rozmiar: 151 KB
Prezentacja Poznaj Polskę
Data: 2022-02-18, rozmiar: 3 MB