27 czerwca 2024

Informacja o kwalifikacji wniosków w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ,,Aktywna tablica”.

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymało 37 organów prowadzących dla 55 szkół na ogólną kwotę 1 609 172,40 zł.

 

Załączniki