15 grudnia 2021

Elektroniczna wersja załączników do rozliczenia dotacji za 2021 rok

W nawiązaniu do pisma znak pisma FK.3127.111.2021 z dnia 14 grudnia 2021 w sprawie rozliczenia dotacji , poniżej zamieszczamy załączniki o których mowa w piśmie .

Załączniki