5 stycznia 2022

Aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” od 2022 r.

Informujemy, że w Ministerstwie Edukacji i Nauki opracowane zostały nowe wzory dokumentacji, dotyczącej realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, do stosowania od 2022 r.

Zaktualizowana dokumentacja dostępna jest pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-dokumentacji-modulu-3-wieloletniego-rzadowego-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu-od-2022-r

Wzory dokumentów należy zastosować do sprawozdania z realizacji programu w 2021 r. (w sprawozdaniu szkoły do organu, organu do wojewody, wojewody do ministra) oraz w kolejnych etapach  wykonania zadania, zgodnie z rozporządzeniem i programem.