21 listopada 2016

Zamówienie uzupełniające na Nasz Elementarz na r.szk.2016/2017

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych
w województwie

    Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość złożenia zapotrzebowania na podręcznik dla klasy I, zapewniany przez MEN na rok szkolny 2016/2017. Odbędzie się to w ramach zamówień uzupełniających i jedynie tylko jeśli będzie taka potrzeba, w związku ze znacznie mniejszą liczbą dzieci w klasach pierwszych od września2016 r. niż liczba podręczników dostarczonych już do szkół w poprzednich dwóch latach.

W celu złożenia ww. zapotrzebowania przez szkołę należy skorzystać ze „strefy dla zalogowanych” portalu systemu informacji oświatowej, dostępnej pod adresem https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/. Możliwość skorzystania ze strefy mają wyłącznie osoby posiadające aktualne upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO oraz aktywny login i hasło.

Wicekurator Oświaty
/-/
mgr Bożena Dzitkowska