21 listopada 2016

Zamówienia uzupełniające na adaptacje podręczników dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas II i III

Informuję, że ze względu na prośby dyrektorów szkół podstawowych w sprawie zamówień na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych, została ponownie otwarta możliwość składania zamówień uzupełniających w aplikacji na:

  • Komplet adaptacji do klasy II (dla wszystkich rodzajów adaptacji);
  • Komplet cz. I adaptacji do klasy III (dla wszystkich rodzajów adaptacji).

Przypominam, że zamówienia na adaptacje do klasy II można przysyłać na komplet składający się z 9 podręczników (części Ia, Ib II-IV do kształcenia zintegrowanego i części I-IV do matematyki). W celu złożenia zamówienia należy liczbę uczniów przemnożyć przez 9 egzemplarzy (np. jeżeli potrzebujemy 3 kompletów dla 3 uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności należy przemnożyć ją przez liczbę egzemplarzy tj. 9 i wpisać wynik 27 egzemplarzy do aplikacji).

Zamówienia na adaptacje do klasy III można przysyłać na komplet części I składający się z 3 podręczników (części Ia, i Ib do kształcenia zintegrowanego i I do matematyki).

W celu złożenia zamówienia należy liczbę uczniów przemnożyć przez 3 egzemplarzy (np. jeżeli potrzebujemy 3 kompletów dla 3 uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności należy przemnożyć ją przez liczbę egzemplarzy tj. 3 i wpisać wynik 9 egzemplarzy do aplikacji).

Planowany termin zamknięcia aplikacji: 21 lipca o godz. 14.00.