21 listopada 2016

Komunikat w sprawie zamówień na adaptacje podręczników do kl. II i III

Ze względu na liczne błędy popełnione przez dyrektorów szkół w aplikacji uprzejmie informuję, że została ponownie otwarta możliwość składania zamówień uzupełniających na:

  • Komplet adaptacji do klasy II (dla wszystkich rodzajów adaptacji);

  • Komplet cz. I adaptacji do klasy III (dla wszystkich rodzajów adaptacji).

Przy otwartej aplikacji dyrektor może samodzielnie dokonywać korekt w terminie do 5 lipca 2016 r.

Przypominamy, że zamówienia na adaptacje do klasy II można składać na komplet składający się z 9 podręczników (części Ia, Ib II-IV do kształcenia zintegrowanego i części I-IV do matematyki). By złożyć zamówienie należy liczbę uczniów przemnożyć przez 9 egzemplarzy (np. jeżeli potrzebujemy 3 kompletów dla 3 uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności należy przemnożyć ją przez liczbę egzemplarzy tj. 9 i wpisać wynik tj. 27 egzemplarzy do aplikacji).

Zamówienia na adaptacje do klasy III można składać na komplet części I składający się z 3 podręczników (części Ia, i Ib do kształcenia zintegrowanego i I do matematyki). By złożyć zamówienie należy liczbę uczniów przemnożyć przez 3 egzemplarzy (np. jeżeli potrzebujemy 3 kompletów dla 3 uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności należy przemnożyć ją przez liczbę egzemplarzy tj. 3 i wpisać wynik tj. 9 egzemplarzy do aplikacji).