21 listopada 2016

Komunikat dot. zamówień na podręczniki standardowe do kl. II i III – przedłużenie terminu

Komunikat w sprawie zamówień na podręczniki standardowe do kl.II i III

W związku z poważną awarią serwerów w Netii, na których wystawiona jest aplikacja dystrybucji podręczników w MEN, termin składania zamówień głównych na podręczniki standardowe do klasy III oraz zamówień uzupełniających na podręczniki standardowe do klasy II zostaje przedłużony do poniedziałku 05 lipca 2016 r. (włącznie).

Po tym terminie aplikacja zostanie zablokowana.

Prosimy o składanie zapotrzebowania według następującej zasady:

Na podręczniki do klasy III i II należy złożyć odrębne zamówienie.

Podręczniki do klasy III:

liczba wszystkich uczniów klas III * 3 (podręcznik jest podzielony na 3 osobne bloki tematyczne) + liczba oddziałów * 2 (przysługują Państwu dwa rezerwowe podręczniki na oddział) * 3 (podręcznik jest podzielony na 3 osobne bloki tematyczne)

Przykład: zamawiamy podręczniki dla 50 uczniów w 2 oddziałach

50*3+2*2*3=162

Podręczniki do klasy II:

liczba uczniów klas II, dla których brakuje podręczników * 3 (podręcznik jest podzielony na 3 osobne bloki tematyczne) + liczba oddziałów * 3 (podręcznik jest podzielony na 3 osobne bloki tematyczne, przysługuje Państwu jeden rezerwowy podręcznik na oddział)

UWAGA! Nie należy składać zamówienia na podręczniki do klasy II, jeżeli dysponują Państwo wystarczającą liczbą egzemplarzy podręczników do klasy II część I.

Przykład: zamawiamy podręczniki dla 5 uczniów w 1 oddziale

5*3+1*3=18

W przypadku problemów ze złożeniem zamówienia proszę o kontakt z infolinią pod nr telefonu 022 116 51 00 lub z właściwym koordynatorem w kuratorium oświaty.