20 lutego 2017

Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej, znak: DWKI-WPB.070.1.2017.DI z dnia 10 lutego 2017r., dotyczącego właściwego instalowania i użytkowania urządzeń do monitoringu wizyjnego, uprzejmie proszę o zapoznanie się z dokumentem „Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach”.

W obecnym stanie prawnym brak jest ustawy kompleksowo regulującej zagadnienia związane z monitoringiem wizyjnym w przestrzeni publicznej, w szczególności w zakresie dotyczącym szkół i placówek oświatowych. Do czasu wprowadzenia stosownych regulacji prawnych w odniesieniu do zagadnień związanych ze stosowaniem monitoringu wizyjnego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Opracowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dokument stanowi materiał edukacyjny, w którym szeroko omówiono kwestie związane z instalowaniem monitoringu wizyjnego w szkołach, a także zasady prowadzenia monitoringu i postępowania z tak zgromadzonymi danymi.

Załączniki