22 grudnia 2016

Wykaz placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i posiadających akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty

Stan na dzień 31.12.2022 r.

 Wykaz form kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty przyznaną po 1 września 2019 r. na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692).

Lp.

Nazwa i adres podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne

Miejsce prowadzenia kształcenia

Forma kształcenia

Zakres kształcenia

Decyzja Podlaskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu akredytacji

1

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64
15-532 Białystok
tel. (85) 743-26-27
tel. 601948303
e-mail: k.sztabinska@word.bialystok.pl

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64
15-532 Białystok

Kurs

Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów

Decyzja NR SPiKU.546.3.2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 10 czerwca 2020 roku

2

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Bocian” Agnieszka Bohdan
al. Legionów 123A
18-400 Łomża

al. Legionów 123A
18-400 Łomża

Kurs

Prawo jazdy kategorii A

Decyzja NR SPiKU.546.3.2020
z dnia 17 września 2020 roku

3

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Bocian” Agnieszka Bohdan
al. Legionów 123A
18-400 Łomża

al. Legionów 123A
18-400 Łomża

Kurs

Prawo jazdy kategorii B

Decyzja NR SPiKU.546.4.2020
z dnia 17 września 2020 roku

4

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64
15-532 Białystok
tel. (85) 743-26-27
tel. 601948303
k.sztabinska@word.bialystok.pl

ul. Wiewiórcza 64
15-532 Białystok

Kurs

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Decyzja NR SPiKU.546.10.2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 18 listopada 2020 roku

5

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Bocian” Agnieszka Bohdan
Al. Legionów 123A
18-400 Łomża
tel.: 86 211 16 70
email: biuro@osk-bocian.pl

Al. Legionów 123A
18-400 Łomża

Kurs

Prawo jazdy kategorii C

Decyzja NR SPiKU.546.9.2020
z dnia 3 grudnia 2020 roku

6

Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce
Centrum Kształcenia Księgowych
Oddziału Okręgowego
w Białymstoku
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
tel. (85) 743-26-19

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

Kurs

Kurs dla kandydatów na księgowego

Decyzja NR SPiKU.546.18.2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 14 grudnia 2020 roku

7

Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce
Centrum Kształcenia Księgowych
Oddziału Okręgowego
w Białymstoku
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
tel. (85) 743-26-19

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

Kurs

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego

Decyzja NR SPiKU.546.19.2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 14 grudnia 2020 roku

8

Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce
Centrum Kształcenia Księgowych
Oddziału Okręgowego
w Białymstoku
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
tel. (85) 743-26-19

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

Kurs

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości

Decyzja NR SPiKU.546.20.2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 14 grudnia 2020 roku

9

SZAŁ Szczepan Adam Łagoda
ul. Lipowa 4 lok. 228,
15-427 Białystok,
tel. (85) 746-05-71,
601-285-974,
e-mail: biuro@szal.bialystok.pl
https://szal.bialystok.pl/

ul. Lipowa 4,
lok. 228,
15-427 Białystok

Kurs

Kwalifikacja wstępna przyspieszona prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E

Decyzja NR SPiKU.546.8.2020
z dnia 13 stycznia 2021 roku

10

SZAŁ Szczepan Adam Łagoda
ul. Lipowa 4 lok. 228,
15-427 Białystok,
tel. (85) 746-05-71,
601-285-974,
e-mail: biuro@szal.bialystok.pl
https://szal.bialystok.pl/

ul. Lipowa 4,
lok. 228,
15-427 Białystok

Kurs

Prawo jazdy kategorii A

Decyzja NR SPiKU.546.12.2020
z dnia 13 stycznia 2021 roku

11

SZAŁ Szczepan Adam Łagoda
ul. Lipowa 4 lok. 228,
15-427 Białystok,
tel. (85) 746-05-71,
601-285-974,
e-mail: biuro@szal.bialystok.pl
https://szal.bialystok.pl/

ul. Lipowa 4,
lok. 228,
15-427 Białystok

Kurs

Prawo jazdy kategorii B

Decyzja NR SPiKU.546.13.2020
z dnia 13 stycznia 2021 roku

12

SZAŁ Szczepan Adam Łagoda
ul. Lipowa 4 lok. 228,
15-427 Białystok,
tel. (85) 746-05-71,
601-285-974,
e-mail: biuro@szal.bialystok.pl
https://szal.bialystok.pl/

ul. Lipowa 4,
lok. 228,
15-427 Białystok

Kurs

Prawo jazdy kategorii C

Decyzja NR SPiKU.546.14.2020
z dnia 13 stycznia 2021 roku

13

SZAŁ Szczepan Adam Łagoda
ul. Lipowa 4 lok. 228,
15-427 Białystok,
tel. (85) 746-05-71,
601-285-974,
e-mail: biuro@szal.bialystok.pl
https://szal.bialystok.pl/

ul. Lipowa 4,
lok. 228,
15-427 Białystok

Kurs

Prawo jazdy kategorii C+E

Decyzja NR SPiKU.546.15.2020
z dnia 13 stycznia 2021 roku

14

SZAŁ Szczepan Adam Łagoda
ul. Lipowa 4 lok. 228,
15-427 Białystok,
tel. (85) 746-05-71,
601-285-974,
e-mail: biuro@szal.bialystok.pl
https://szal.bialystok.pl/

ul. Lipowa 4,
lok. 228,
15-427 Białystok

Kurs

Prawo jazdy kategorii D

Decyzja NR SPiKU.546.16.2020
z dnia 13 stycznia 2021 roku

15

SZAŁ Szczepan Adam Łagoda
ul. Lipowa 4 lok. 228,
15-427 Białystok,
tel. (85) 746-05-71,
601-285-974,
e-mail: biuro@szal.bialystok.pl
https://szal.bialystok.pl/

ul. Lipowa 4,
lok. 228,
15-427 Białystok

Kurs

Kwalifikacja wstępna przyspieszona prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E

Decyzja NR SPiKU.546.17.2020
z dnia 13 stycznia 2021 roku

16

Prywatna Szkoła Kierowców
„Jan Wasilewski”
ul. Noniewicza 93B,
16-400 Suwałki,
tel. (87) 566-38-13
e-mail: janwasilewski@interia.pl

ul. Waryńskiego 43,
16-400 Suwałki

Kurs

Prawo jazdy kategorii B – kurs podstawowy

Decyzja NR SPiKU.546.11.2020
z dnia 17 lutego 2021 roku

Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe akredytacja przyznawana jest na okres 5 lat.