22 grudnia 2016

Wykaz placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i posiadających akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty

 

Stan na dzień 23 lutego 2021 r.

 

1. Wykaz form kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty przyznaną przed 1 września 2017 r. na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (w brzmieniu do 31 sierpnia 2017 r.) i § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227 poz. 2247, z późn. zm.).

Lp. Nazwa placówki Data uzyskania akredytacji Zakres akredytacji
(kursy)

1

Ośrodek Doskonalenia Kadr „Profesja” w Białymstoku
15-005 Białystok
ul. Sienkiewicza 82
tel/fax 732-37-76
e-mail: profesja@profesja.bialystok.pl

Decyzja NR – NP 4431/10/2/04
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia10 grudnia
2004 roku

 1. Bhp dla pracowników służb bhp
 2. Bhp dla pracodawców
 3. Bhp dla osób kierujących pracownikami
 4. Bhp dla pracowników inżynieryjno – technicznych
 5. Społeczny inspektor pracy
 6. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 7. Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych
 8. Konserwacja suwnic
 9. Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek
 10. Obsługa żurawi samojezdnych
 11. Pracownik do spraw kadr i płac
 12. Opiekunka domowa
 13. Obsługa kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe, ciekłe i
  gazowe
 14. Eksploatacja urządzeń energetycznych
 15. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
 16. Obsługa urządzeń gazowych
 17. Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

2

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 77
15-003 Białystok
tel/fax (085) 675-25-17
e-mail:bialy@zdz.bialystok.pl

Decyzja NR – NP 4431/16/3/04
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia30 grudnia2004 roku

 1. Spawanie stali niestopowej elektrodą topliwą w osłonie gazów
  aktywnych MAG/MIG
 2. Spawanie stali wysokostopowej elektrodą nietopliwą w osłonie gazów
  obojętnych TIG
 3. Spawanie stali elektrodą otuloną
 4. Spawanie gazowe stali
 5. Obsługa komputera z elementami Internetu
 6. Grafik komputerowy z projektowaniem stron www
 7. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
 8. Transport drogowy taksówką
 9. Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (podstawowy
  + specjalistyczny z zakresu przewozu w cysternach)
 10. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 11. Kierowca kategorii B
 12. Obsługa suwnic kategorii IIIS
 13. Obsługa suwnic kategorii IIS
 14. Obsługa dźwigów towarowych
 15. Masaż sportowo leczniczy
 16. Fryzjer
 17. Finanse i rachunkowość
 18. Robotnik ogólnobudowlany
 19. Technolog robót wykończeniowych
 20. Bukieciarz
 21. Florysta
 22. Eksploatacja instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1KV
 23. Palacz kotłów wodnych i parowych opalanych węglem, koksem,
  olejem, gazem
 24. Bhp dla pracodawców
 25. Bhp dla osób kierujących pracownikami
 26. Bhp pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy
 27. Pracownik ochrony fizycznej I-go stopnia
3

Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia 15 – 102 Białystok
ul. Kombatantów 4
tel.(085) 664-31-41
fax.(085) 664-31-44
e-mail biuro@spp.bialystok.pl

DECYZJA NR – NP 4431/1/2/05
Podlaskiego
Kuratora Oświaty
z dnia
6 lipca 2005 roku

 1. Podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
  wszystkich klas
 2. Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika
4

Centrum Kształcenia Praktycznego 18-100 Łapy
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1
tel.(085) 715-27-20
fax.(085) 715-22-22
e-mail ckplapy@wp.pl

DECYZJA NR – NP 4431/9/3/05
Podlaskiego
Kuratora Oświaty
z dnia
22 lipca 2005 roku

 1. Spawanie stali elektrodami otulonymi
 2. Spawanie gazowe stali
 3. Spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)
 4. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 5. Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych
 6. Podstawy obsługi komputera
 7. Pomiar dydaktyczny z zakresu konstruowania zadań testowych
 8. Prawo jazdy kategorii B
 9. Prawo jazdy kategorii C
 10. Sprzedawca
 11. Szkolenie podstawowe pracodawców w zakresie bhp
5

T – Matic Grupa
Computer Plus Sp. z o.o.
15-304 Białystok
ul. Waszyngtona 23
tel.(085) 748-91-00
fax.(085) 748-91-01
e-mail:
szkolenia@bialystok.computerplus.com.pl

DECYZJA
NR – NP 454/1/1/06
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia
31 maja
2006 roku

 1. Podstawy obsługi komputera I
 2. Podstawy obsługi komputera II
 3. AutoCAD (poziom podstawowy i zaawansowany)
 4. Administrowanie systemami Windows, Novell, Linux
 5. Sprzedawca – handlowiec
 6. Asystentka menedżera
 7. Organizacja pracy sekretariatu
 8. Grafika komputerowa (Corel i Photoshop)
 9. Księgowość komputerowa
 10. Internet i tworzenie stron WWW
 11. Wykorzystanie edytora tekstu na stanowisku pracy (poziom I i poziom
  II)
 12. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego (poziom I i poziom II)
 13. Pracownik reklamy
 14. ABC Przedsiębiorczości
 15. Zarządzanie personelem
 16. Obsługa programu kadrowo-płacowego
 17. MS Access (poziom I i poziom II)
 18. Systemy wspomagania administracji
 19. Techniki informatyczne w reklamie i promocji
 20. Kasjer – sprzedawca
 21. Fakturzystka z obsługą komputera i kas fiskalnych
6

Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Augustowskim Centrum Edukacyjnym
16 – 300 Augustów
ul. Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3
tel. (087) 643-28-61
fax: (087) 643-28-61
e-mail: ace@ace.pol.pl

DECYZJA
NR – NP 454/2/2/06
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 24 czerwca
2006 roku

 1. Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 2. Przedsiębiorczości
 3. Szkutnik
 4. Sam prowadzę własną firmę
7

Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Zespole Szkół Rolniczych
16 – 130 Janów
ul. Białostocka 22
tel. (085) 7 216-216
fax: (085) 7 216-216
e-mail: zsrjanow2@wp.pl

DECYZJA
NR NP-454/5/3/06
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 21 lipca 2006 roku

 1. Kurs zawodowy wg programu nauczania dla zawodu ,,Rolnik”
 2. Operatorów kombajnów zbożowych
 3. Podstaw obsługi komputera i Internetu
8

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy
w Białymstoku
15-077 Białystok
ul. Warszawska 34
tel. (085) 7 43-26-05
(085) 7 43-26-05
fax: (085) 7 43-25-91
e-mail: skwp.bialystok@atlasnet.pl

http://www.skwp.atlasnet.pl

DECYZJA
NR – SPiKU 454/1/06
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 22 listopada
2006 roku

 1. Podstawy księgowości
 2. Kurs dla samodzielnych księgowych bilansistów
 3. Kurs dla głównych księgowych i kandydatów na głównych księgowych
9

Centrum Kształcenia Praktycznego
w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Szkolna 12
tel. (085) 833-27-30
(085) 833-27-31
fax: (085) 833-27-32
e-mail: ckp@powiatbielski.pl

DECYZJA
NR – SPiKU 454/2/06
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 7 grudnia
2006 roku

 1. Prawo jazdy kat. B
 2. Mechanik pojazdów samochodowych
 3. Księgowość komputerowa
 4. Podstawy obsługi komputera
 5. Kasjer – sprzedawca
 6. Magazynier -sprzedawca
10

Podlaskie Centrum Kształcenia
15 – 101 Białystok
ul. Jurowiecka 33
tel. (085) 676-18-62
(085) 654-57-88
fax: (085) 676-18-62
e-mail: centrum.bialystok@wp.pl

DECYZJA
NR – SPiKU 454/1/06/07
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 5 kwietnia
2007 roku

 1. Kasjer walutowo-złotowy.
 2. Rachunkowość, kadry, płace.
11

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ,,DEHAG extra”
15 – 875 Białystok
ul. Krakowska 9
tel. (085) 662-20-88
fax: (085) 749-94-31
e-mail: szkola@dehagextra.pl

DECYZJA
NR – SPiKU 454/10/2//07
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 21 maja
2007 roku

 1. Kurs zawodowy dla zawodu „Fryzjer”.
12

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy
w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Utrata 2b
tel. (087) 566-24-71
(087) 565-33-44
fax: (087) 565-33-44

http://www.skwp.suwalki.pl

e-mail:
szkolenia@skwp.suwalki.pl

DECYZJA
NR – SPiKU 454/4/07
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 listopada
2007 roku

 1. Księgowość komputerowa
 2. Rachunkowość
13

Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Zespole Szkół Rolniczych
16 – 130 Janów
ul. Białostocka 22
tel. (085) 7 216-216
fax: (085) 7 216-216
e-mail: zsrjanow2@wp.pl

DECYZJA
NR SPiKU 454/5/09
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 27 lipca
2009 roku

Kurs spawacza doskonalący.

14

Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Białymstoku
15 – 448 Białystok
ul. Żabia 5
tel. (85) 651 58 55
fax: (85) 651 58 55
e-mail:
sekretariat@ckubialystok.pl

DECYZJA
NR SPiKU 454/8/09
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 grudnia 2009 roku

 1. Bukieciarz
 2. Podstawy obsługi komputera
 3. Posługiwanie się technologią informacyjną
 4. Język angielski dla początkujących
15

Ośrodek Nauki Języka Angielskiego ABC Language
Centre w Białymstoku
15-404 Białystok
ul. Młynowa 17
tel.(85) 719-18-21
fax:(85) 719-18-21
e-mail:
dorotamalewska@yahoo.co.uk

DECYZJA
NR – SPiKU 454/2/2010
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 27 kwietnia
2010 roku

 1. Kurs przygotowawczy do matury
 2. Kurs ogólnojęzykowy dla dorosłych
 3. Kurs konwersacyjny dla dorosłych
 4. Kurs dla pracowników służby zdrowia Medical English
16

EUROSCHOOL – Perfect
w Białymstoku
15-668 Białystok
ul. Upalna 1A lok. 4-5
tel.(85) 663-53-31
fax:(85) 663-53-31
e-mail:
perfect@perfect.ids.pl

DECYZJA
NR – SPiKU 454/4/2010
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 28 czerwca
2010 roku

 1.  Kurs językowy dla pracodawców i pracowników – Doskonalenie języka
  obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy.
 2. Kurs języka angielskiego podwyższający umiejętności komunikacyjne – ,,
  Business English” – konwersacje.
 3. Kurs języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania.
 4. Nowe kwalifikacje – nowe możliwości po 45 roku życia – język obcy a
  psychologia pracy.
17

Speak Up The English
School
15-424 Białystok
ul. Lipowa 19/21
tel: (85) 744-53-40
fax: (85) 674-35-68
e-mail: tdzielak@lsp.edu.pl

DECYZJA
NR SPiKU 454/7/2010
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 27 września
2010 roku

 1. Język angielski Poziom 1 – dla początkujących.
 2. Język angielski Poziom 2 – podstawowy.
 3. Język angielski Poziom 3 – średni niższy.
 4. Język angielski Poziom 4 – średni niższy uzupełniający.
 5. Język angielski Poziom 5 – średni.
 6. Język angielski Poziom 6 – średni uzupełniający.
 7. Język angielski Poziom 7 – średni wyższy.
 8. Język angielski Poziom 8 – średni wyższy uzupełniający.
 9. Język angielski Poziom 9 – zaawansowany.
 10. Język angielski Poziom 10 – zaawansowany uzupełniający.
 11. Język angielski Poziom 11 – pre-FCE.
 12. Język angielski Poziom 12 – pre-FCE uzupełniający.
 13. Język angielski Poziom 13 – pre-CAE.
18

GRAN VIA
Joanna Maria Sienkiewicz
15-427 Białystok
ul. Lipowa 6
tel: (85) 743-51-05
fax: (85) 743-51-05
e-mail: biuro@granvia.pl

DECYZJA
NR SPiKU 454/12/2010
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 11 października
2010 roku

 1. Kurs standardowy z języka hiszpańskiego.
 2. Kurs egzaminacyjny z języka hiszpańskiego.
 3. Kurs intensywny z języka hiszpańskiego.
 4. Kurs wakacyjny z języka hiszpańskiego
19

English EXPERT
Paweł Dąbrowski
15-094 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-
Curie 3, lok. 116
tel: (85) 742-26-30
fax: (85) 742-26-30
e-mail: szkola@englishexpert.pl

DECYZJA
NR SPiKU 454/13/2010
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 9 listopada
2010 roku

 1. Język angielski dla młodzieży i dorosłych – kurs konwersacyjny,
  poziom 1-A1.
 2. Język angielski dla młodzieży i dorosłych – kurs konwersacyjny,
  poziom 2-A1.
 3. Język angielski dla młodzieży i dorosłych – kurs konwersacyjny,
  poziom 3-A2.
 4. Język angielski dla młodzieży i dorosłych – kurs konwersacyjny,
  poziom 4-A2.
 5. Język angielski dla młodzieży i dorosłych – kurs konwersacyjny,
  poziom 5-B1.
 6. Język angielski dla młodzieży i dorosłych – kurs konwersacyjny,
  poziom 6-B1.
 7. Język angielski dla młodzieży i dorosłych – kurs konwersacyjny,
  poziom 7-B1.
 8. Język angielski dla młodzieży i dorosłych – kurs konwersacyjny,
  poziom 8-B2.
20

AKCES
Ośrodek Szkolenia
Zawodowego Kierowców
Andrzej Sural
15-642 Białystok
ul. Lawendowa 62
tel: (85) 661 49 42
fax: (85) 654 68 90
e-mail:
akces@akces.bialystok.pl

DECYZJA
NR SPiKU 454/14/2010
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 14 grudnia
2010 roku

 1. Kurs prawo jazdy kat. A1 A.
 2. Kurs prawo jazdy kat. B.
 3. Kurs prawo jazdy kat. BE.
 4. Kurs prawo jazdy kat. C.
 5. Kurs prawo jazdy kat. D.
 6. Kurs prawo jazdy kat. D.
 7. Kurs prawo jazdy kat. CE.
 8. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli
  gazowej w wózkach.
 9. Operator żurawi przeładunkowych.
 10. Przewóz osób TAXI.
 11. Instruktor nauki jazdy.
21

Ośrodek Doskonalenia Kadr
,,Profesja”
w Białymstoku
15-005 Białystok
ul. Sienkiewicza 82
tel/fax 732-37-76
e-mail:
profesja@profesja.bialystok.pl

Decyzja
SPiKU-454/21/2010
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia
18 stycznia
2011 roku

 1. Obsługa żurawi stałych, przenośnych i ruchomych.
 2. Obsługa podestów ruchomych.
 3. Obsługa dźwigów towarowo-osobowych.
 4. Konserwacja żurawi i podestów ruchomych.
 5. Konserwacja dźwigników samochodowych.
 6. Dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych.
 7. Dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.
 8. Dozór nad eksploatacją urządzeń gazowych.
 9. Pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.
 10. Opiekun dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych
 11. Opiekun dzieci.
 12. Opiekun osób starszych i przewlekle chorych.
 13. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek.
 14. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG.
 15. Kwalifikacyjny w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki.
 16. Endoskopia.
22

Łomżyńska Rada Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
18-400 Łomża
ul. Polowa 45
tel: (86) 216 64 72
fax: (86) 216 64 72
e-mail: biuro@notlomza..pl

DECYZJA
NR SPiKU 454/16/2010
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 9 lutego
2011 roku

 1. BHP dla służb BHP.
 2. Kurs komputerowy.
 3. Kurs finansowo-księgowy.
23

Ośrodek Szkolenia
Kierowców
Ryszard Kamiński
15-400 Łomża
ul. Aleja Legionów 135D
tel: (86) 218 09 27
fax: (86) 218 09 27
e-mail: osk.kaminski@op.pl

DECYZJA
NR SPiKU 454/18/2010
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 9 lutego
2011 roku

 1. Prawo jazdy kat. B.
 2. Prawo jazdy kat T i A.
 3. Prawo jazdy kat. C.
 4. Prawo jazdy kat. E do C.
 5. Prawo jazdy kat. D po C.
 6. Prawo jazdy kat. D po B.
 7. Prawo jazdy kat. E do B.
 8. Kurs na instruktora nauki jazdy.
 9. Kierowca (operator) wózków jezdniowych.
 10. Przewóz materiałów niebezpiecznych.
 11. Kurs na kierowcę TAXI.
 12. Obsługa podestów ruchomych.
 13. Operator żurawi przeładunkowych.
24

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy
w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Utrata 2B
tel. (87) 566-24-71
(87) 565-33-44
fax: (87) 565-33-44
e-mail: biuro@skwp.suwalki.pl
http://www.skwp.suwalki.pl

DECYZJA
NR SPiKU. 546.2.2011
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 14 marca
2011 roku

 1. Podstawy rachunkowości.
 2. Specjalista ds. rachunkowości (samodzielny księgowy).
 3. Główny księgowy.
 4. Kadry – Płace – ZUS.
 5. Rachunkowość finansowa sektora budżetowego.
 6. Obligatoryjne doskonalenie biegłych rewidentów.
25

JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna
15-399 Białystok
ul. Sejneńska 10
tel. (85) 742-97-47
fax: (85) 742 -97-50
e-mail: jmp@jmp.bialystok.pl

DECYZJA
NR SPiKU. 546.3.2011
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 27 kwietnia
2011 roku

 1. Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 2. Kurs operatorów podestów ruchomych przejezdnych.
26

Suwalsko-Mazurska Szkoła Biznesu i Zarządzania
Agencja Rozwoju Regionalnego ,,ARES” S. A.
w Suwałkach
18-400 Suwałki
ul. Osiedle II bl. 6A
tel. (87) 566-20-55
fax: (87) 566-62-55
e-mail: szkola.ares@ares.suwalki.pl

DECYZJA
NR SPiKU. 546.4.2011
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 15 lipca
2011 roku

 1. ABC Przedsiębiorczości.
 2. Samodzielny księgowy.
 3. Nowoczesny sprzedawca.
 4. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.
 5. Podstawy obsługi komputera.
 6. Kasjer walutowy.
 7. Język angielski.
 8. Bukieciarstwo i florystyka.
 9. Manicure, pedicure, zdobienie paznokci z elementami wizażu.
27

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku
15-077 Białystok
ul. Warszawska 34
tel. (085) 7 43-26-19
fax: (085) 7 43-25-91
e-mail: biuro@bialystok.skwp.pl

DECYZJA
NR – SPiKU 546.7.2011
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 lipca
2011 roku

 1. Kurs Podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego.
 2. Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości.
 3. Kurs dla kandydatów na głównego księgowego.
 4. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów
28

Prywatna Szkoła Kierowców
,,Jan Wasilewski”
Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Noniewicza 93 B
tel. (87) 566-38-13
fax: (87) 566-38-13
e-mail:
janwasilewski@interia.pl

DECYZJA
NR – SPiKU 546.5.2011
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 24 sierpnia
2011 roku

 1. Kurs prawa jazdy kat. A.
 2. Kurs prawa jazdy kat. B.
 3. Kurs prawa jazdy kat. B +E.
 4. Kurs prawa jazdy kat. C.
 5. Kurs prawa jazdy kat. C+E.
 6. Kurs prawa jazdy kat. D.
 7. Kurs kwalifikacja wstępna kat. C, C+E, C1, C+ E1, D, D+E, D1, D+E1.
 8. Kurs kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, C+E, C1, C+ E1, D,
  D+E, D1, D+ E1.
 9. Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. C, C+E, C1, C+ E1, D,
  D+E, D1, D+ E1.
 10. Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona kat.. C, C+E,
  C1, C+ E1, D, D+E, D1, D+ E1
 11. Szkolenie okresowe kat. C, C+E, C1, C+ E1, D, D+E,
  D1, D+ E1.
 12. Instruktor nauki jazdy.
 13. Kurs na przewóz drogowy taksówką.
29

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Ludwik Jaczyński
w Grajewie
19-200 Grajewo
ul. Ks. J. Popiełuszki 13
tel. (86) 272-39-62
fax: (86) 272-39-62
e-mail:
ludwik.jaczynski@gmail.pl

DECYZJA
NR – SPiKU 546.6.2011
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 14 października
2011 roku

 1. Szkolenie kandydatów na kierowców kat. A1, A
 2. Szkolenie kandydatów na kierowców kat. B
 3. Szkolenie kandydatów na kierowców kat. C
 4. Szkolenie kandydatów na kierowców kat. C
 5. Szkolenie kandydatów na kierowców kat. B+E
 6. Szkolenie kandydatów na kierowców kat. C+E
 7. Szkolenie kandydatów na kierowców kat. D
 8. Szkolenie kandydatów na kierowców kat. D
 9. Szkolenie kandydatów na kierowców kat. T
30

Ośrodek Szkolenia Kierowców REKORD
Bazyli Ostapkiewicz
Walentyna Ostapkiewicz
ul. Grunwaldzka 13
17-100 Bielsk Podlaski
tel/fax (85) 730-35-68
e-mail:
rekord@prawojazdy.com.pl

DECYZJA
NR – SPiKU 546.2.2012
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 13 listopada
2012 roku

 1. Prawo jazdy kategorii B.
 2. Prawo jazdy kategorii C.
 3. Prawo jazdy kategorii CE.
 4. Kurs kierowca – operator wózków widłowych z napędem silnikowym.
31

Ośrodek Szkolenia Kierowców
,,ALFA”
Tomasz Wysocki
15 – 092 Białystok
ul. H. Sienkiewicza 1/1 lok 17
tel. (85) 674-72-11
fax: (85) 688-31-60
e-mail:
alfa.poczta@wp.pl

DECYZJA
NR – SPiKU 546.3.2012
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 19 lutego
2013 roku

 1. Prawo jazdy kategorii A
 2. Prawo jazdy kategorii B
 3. Prawo jazdy kategorii C
 4. Prawo jazdy kategorii D po B
 5. Prawo jazdy kategorii D po C
 6. Kurs na instruktora nauki jazdy
32

AUTOSZKOŁA ,,FAWORYT’’ SZKOL.ENIE KIEROWCÓW
Krzysztof Kulesza
w Białymstoku
15 – 888 Białystok
ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 2/1 lok 318
tel. (85) 745-12-45
fax: (85) 745-12-45
e-mail:
autoszkola-faworyt@wp.pl

DECYZJA
NR – SPiKU 546.4.2013
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 04 czerwca
2013 roku

 1. Kurs prawa jazdy kategorii A
 2. Kurs prawa jazdy kategorii B
 3. Kurs prawa jazdy kategorii B + E
 4. Kurs prawa jazdy kategorii C
 5. Kurs prawa jazdy kategorii C + E
 6. Kurs prawa jazdy kategorii D do B
 7. Kurs prawa jazdy kategorii D do C
33

Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mierzejewsko Lech
18 – 400 Łomża
ul Aleja Legionów 49
tel. (86) 216-25-50
fax: (86) 216-25-50
e-mail:
osz.lomza@op.pl

DECYZJA
NR – SPiKU 546.3.2013
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 19 czerwca
2013 roku

 1. Prawo jazdy kategorii A, A1
 2. Prawo jazdy kategorii T
 3. Prawo jazdy kategorii B
 4. Prawo jazdy kategorii B + E
 5. Prawo jazdy kategorii C
 6. Prawo jazdy kategorii C + E
 7. Prawo jazdy kategorii D
 8. Kwalifikacja wstępna kat. C, C+E, C1, C+ E1, D, D+E, D1, D+E1.
 9. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, C+E, C1, C+ E1, D, D+E,
  D1, D+ E1.
 10. Szkolenie okresowe kat. C, C+E, C1, C+ E1, D, D+E, D1, D+ E1.
 11. Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 12. Kierowca wózków jezdniowych
 13. ADR – podstawowy
 14. ADR – podstawowy i specjalistyczny
 15. Szkolenie kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów
  na wykładowców i wykładowców
34

Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,Szał”
Szczepan Adam Łagoda
w Białymstoku
15 – 427 Białystok
ul. Lipowa 4 lok 228
tel. (85) 746-05-71
601-285-974
e-mail:
osk.szal@wp.pl
http://www.szal.bialystok.pl

DECYZJA
NR – SPiKU 546.6.2013
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 sierpnia
2013 roku

 1. Kurs kat. A
 2. Kurs kat. A1
 3. Kurs kat. B
 4. Kurs kat. B1
 5. Kurs kategorii ,,B + E”
 6. Kurs kategorii ,,C”
 7. Kurs kategorii ,,C + E”
35 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy
18 – 402 Łomża
ul. Wojska Polskiego 113
tel. (86) 216-73-42
fax: (86) 216-25-50
e-mail:
okk@praca.org.pl
http://www.praca.org.pl
DECYZJA
NR – SPiKU 546.7.2013
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 20 września
2013 roku
 1. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z modułem
  bezpiecznej obsługi – wymiany butli gazowej w wózkach wyposażonych w te
  urządzenia
 2. ABC przedsiębiorczości
 3. Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Fryzjer
 5. Kosmetyczka
 6. Sprzedawca
 7. Fakturzystka
 8. Magazynier
36 Agnieszka Kunicka, Krzysztof Kunicki, wspólnicy spółki cywilnej Ośrodek
Edukacyjny Let’s Talk A@K Kuniccy S.C.
tel. 693 424 585
16-300 Augustów
ul Targowa 15
Decyzja NR RE.546.3.2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 27 sierpnia 2015 roku
 1. kurs języka angielskiego dla młodzieży ponadgimnazjalnej ogólny na
  poziomie podstawowym,
 2. kurs języka angielskiego dla młodzieży ponadgimnazjalnej ogólny na
  poziomie rozszerzonym,
 3. kurs języka angielskiego dla młodzieży ponadgimnazjalnej maturalny
  na poziomie podstawowym,
 4. kurs języka angielskiego dla młodzieży ponadgimnazjalnej maturalny
  na poziomie rozszerzonym,
 5. kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie początkującym,
 6.  kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie A1,
 7. kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie A2,
 8. kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie B1,
 9. kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie B2.
37 „LINGUA Edyta Sylwia Jasińska” w Białymstoku
tel. 507 063 332
ul. Niemeńska 132,
15–161 Białystok
E-mail: biuro@lingua.bialystok.pl
http://www.lingua.bialystok.pl
Decyzja Nr RE.546.4.2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 28 września 2015 roku
 1. kurs języka angielskiego dla dorosłych – poziom A1,
 2. kurs języka angielskiego dla dorosłych – poziom A2,
 3. kurs języka angielskiego dla dorosłych – poziom B1,
 4. kurs języka angielskiego dla dorosłych – poziom B2,
 5. kurs języka angielskiego dla dorosłych – poziom C1,
 6. kurs języka niemieckiego dla dorosłych – poziom B2,
 7. kurs języka rosyjskiego dla dorosłych – poziom A2.
38

Open Education Group Sp. z o. o. w Białymstoku
ul. Modlińska 1
15-066 Białystok
tel. (85) 869 11 69
fax. (85) 869 11 70
e-mail: open@openeducation.pl

Decyzja NR RE.546.2.2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 03 sierpnia 2016 roku

 1. język angielski biznesowy (poziom podstawowy),
 2. język angielski biznesowy (poziom średniozaawansowany niższy),
 3. język angielski biznesowy (poziom średniozaawansowany).
39

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
ul. Żabia 5
15-448 Białystok
tel./fax. (85) 651 58 55
e-mail: sekretariat@ckubialystok.pl

Decyzja NR RE.546.3.2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 25 października 2016 roku

 1. kwalifikacyjny kurs zawodowy w ramach kwalifikacji A.20. Rejestracja
  i obróbka obrazu,
 2. kwalifikacyjny kurs zawodowy w ramach kwalifikacji A.25. Wykonywanie
  i realizacja projektów multimedialnych,
 3. kwalifikacyjny kurs zawodowy w ramach kwalifikacji A.36. Prowadzenie
  rachunkowości,
 4. kwalifikacyjny kurs zawodowy w ramach kwalifikacji A.54.
  Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania,
 5. kwalifikacyjny kurs zawodowy w ramach kwalifikacji E.14. Tworzenie
  aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami,
 6. kwalifikacyjny kurs zawodowy w ramach kwalifikacji M.19. Użytkowanie
  obrabiarek skrawających,
 7. kwalifikacyjny kurs zawodowy w ramach kwalifikacji R.3. Prowadzenie
  produkcji rolniczej.
40

Homeschool Kuczyńscy spółka jawna w Białymstoku
ul. Żelazna 9/12A, 15-297 Białystok
tel. (85) 742 80 77
e-mail: biuro@homeschool.pl

Decyzja NR RE.546.4.2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 22 grudnia 2016 roku

 1. język angielski ogólny dla osób dorosłych na poziomach
  zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1;
 2. język angielski biznesowy dla osób dorosłych na poziomach
  zaawansowania: A2, B1, B2, C1;
 3. język angielski techniczny dla osób dorosłych na poziomach
  zaawansowania: B1, B2;
 4. język angielski – konwersacje na poziomie B2/C1

Zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.), akredytacja przyznana przez kuratora oświaty przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., zachowuje moc do dnia zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

2. Wykaz form kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty przyznaną po 1 września 2019 r. na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692).

Lp.

Nazwa i adres podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne

Miejsce prowadzenia kształcenia

Forma kształcenia

Zakres kształcenia

Decyzja Podlaskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu akredytacji

1

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64
15-532 Białystok
tel./fax (85) 743-26-27
e-mail: e.baginska@word.bialystok.pl

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64
15-532 Białystok
tel./fax (85) 743-26-27
e-mail: e.baginska@word.bialystok.pl

Kurs

Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów

Decyzja NR SPiKU.546.3.2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 10 czerwca 2020 roku

2

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Bocian” Agnieszka Bohdan
al. Legionów 123A
18-400 Łomża

al. Legionów 123A
18-400 Łomża

Kurs

Prawo jazdy kategorii A

Decyzja NR SPiKU.546.3.2020
z dnia 17 września 2020 roku

3

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Bocian” Agnieszka Bohdan
al. Legionów 123A
18-400 Łomża

al. Legionów 123A
18-400 Łomża

Kurs

Prawo jazdy kategorii B

Decyzja NR SPiKU.546.4.2020
z dnia 17 września 2020 roku

4

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64
15-532 Białystok
tel./fax (85) 743-26-27

ul. Wiewiórcza 64
15-532 Białystok

Kurs

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Decyzja NR SPiKU.546.10.2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 18 listopada 2020 roku

5

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Bocian” Agnieszka Bohdan
Al. Legionów 123A
18-400 Łomża
tel.: 86 211 16 70
email: biuro@osk-bocian.pl

Al. Legionów 123A
18-400 Łomża

Kurs

Prawo jazdy kategorii C

Decyzja NR SPiKU.546.9.2020
z dnia 3 grudnia 2020 roku

6

Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce
Centrum Kształcenia Księgowych
Oddziału Okręgowego
w Białymstoku
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
tel. (85) 743-26-19

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

Kurs

Kurs dla kandydatów na księgowego

Decyzja NR SPiKU.546.18.2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 14 grudnia 2020 roku

7

Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce
Centrum Kształcenia Księgowych
Oddziału Okręgowego
w Białymstoku
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
tel. (85) 743-26-19

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

Kurs

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego

Decyzja NR SPiKU.546.19.2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 14 grudnia 2020 roku

8

Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce
Centrum Kształcenia Księgowych
Oddziału Okręgowego
w Białymstoku
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
tel. (85) 743-26-19

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

Kurs

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości

Decyzja NR SPiKU.546.20.2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 14 grudnia 2020 roku

9

SZAŁ Szczepan Adam Łagoda
ul. Lipowa 4 lok. 228,
15-427 Białystok,
tel. (85) 746-05-71,
601-285-974,
e-mail: biuro@szal.bialystok.pl
https://szal.bialystok.pl/

ul. Lipowa 4,
lok. 228,
15-427 Białystok

Kurs

Kwalifikacja wstępna przyspieszona prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E

Decyzja NR SPiKU.546.8.2020
z dnia 13 stycznia 2021 roku

10

SZAŁ Szczepan Adam Łagoda
ul. Lipowa 4 lok. 228,
15-427 Białystok,
tel. (85) 746-05-71,
601-285-974,
e-mail: biuro@szal.bialystok.pl
https://szal.bialystok.pl/

ul. Lipowa 4,
lok. 228,
15-427 Białystok

Kurs

Prawo jazdy kategorii A

Decyzja NR SPiKU.546.12.2020
z dnia 13 stycznia 2021 roku

11

SZAŁ Szczepan Adam Łagoda
ul. Lipowa 4 lok. 228,
15-427 Białystok,
tel. (85) 746-05-71,
601-285-974,
e-mail: biuro@szal.bialystok.pl
https://szal.bialystok.pl/

ul. Lipowa 4,
lok. 228,
15-427 Białystok

Kurs

Prawo jazdy kategorii B

Decyzja NR SPiKU.546.13.2020
z dnia 13 stycznia 2021 roku

12

SZAŁ Szczepan Adam Łagoda
ul. Lipowa 4 lok. 228,
15-427 Białystok,
tel. (85) 746-05-71,
601-285-974,
e-mail: biuro@szal.bialystok.pl
https://szal.bialystok.pl/

ul. Lipowa 4,
lok. 228,
15-427 Białystok

Kurs

Prawo jazdy kategorii C

Decyzja NR SPiKU.546.14.2020
z dnia 13 stycznia 2021 roku

13

SZAŁ Szczepan Adam Łagoda
ul. Lipowa 4 lok. 228,
15-427 Białystok,
tel. (85) 746-05-71,
601-285-974,
e-mail: biuro@szal.bialystok.pl
https://szal.bialystok.pl/

ul. Lipowa 4,
lok. 228,
15-427 Białystok

Kurs

Prawo jazdy kategorii C+E

Decyzja NR SPiKU.546.15.2020
z dnia 13 stycznia 2021 roku

14

SZAŁ Szczepan Adam Łagoda
ul. Lipowa 4 lok. 228,
15-427 Białystok,
tel. (85) 746-05-71,
601-285-974,
e-mail: biuro@szal.bialystok.pl
https://szal.bialystok.pl/

ul. Lipowa 4,
lok. 228,
15-427 Białystok

Kurs

Prawo jazdy kategorii D

Decyzja NR SPiKU.546.16.2020
z dnia 13 stycznia 2021 roku

15

SZAŁ Szczepan Adam Łagoda
ul. Lipowa 4 lok. 228,
15-427 Białystok,
tel. (85) 746-05-71,
601-285-974,
e-mail: biuro@szal.bialystok.pl
https://szal.bialystok.pl/

ul. Lipowa 4,
lok. 228,
15-427 Białystok

Kurs

Kwalifikacja wstępna przyspieszona prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E

Decyzja NR SPiKU.546.17.2020
z dnia 13 stycznia 2021 roku

16

Prywatna Szkoła Kierowców
„Jan Wasilewski”
ul. Noniewicza 93B,
16-400 Suwałki,
tel. (87) 566-38-13
e-mail: janwasilewski@interia.pl

ul. Waryńskiego 43,
16-400 Suwałki

Kurs

Prawo jazdy kategorii B – kurs podstawowy

Decyzja NR SPiKU.546.11.2020
z dnia 17 lutego 2021 roku

Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe akredytacja przyznawana jest na okres 5 lat.