5 czerwca 2017

Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli

WYKAZ PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
POSIADAJĄCYCH AKREDYTACJĘ I WSTĘPNĄ AKREDYTACJĘ PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Placówki posiadające akredytację

Lp. Nazwa placówki/siedziba Organ prowadzący Decyzja Podlaskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu akredytacji
1.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Samorząd Województwa Podlaskiego

Decyzja
Nr SPiKU.5470.4.2020
z dnia 13 lipca 2020 roku

2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Białymstoku
w Centrum Edukacji Nauczycieli
w Białymstoku
Samorząd Województwa Podlaskiego

Decyzja
Nr SPiKU.5470.2.2020
z dnia 13 lipca 2020 roku

3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach
w Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach
Samorząd Województwa Podlaskiego

Decyzja
Nr SPiKU.5470.3.2020
z dnia 13 lipca 2020 roku

4 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego
w Białymstoku
Miasto Białystok

Decyzja
Nr SPiKU.5470.1.2020
z dnia 26 czerwca 2020 roku

5 Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Białymstoku
Leszek Twarowski

Decyzja Nr SPiKU.5470.6.2020
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

6 Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach
Miasto Suwałki

Decyzja Nr SPG.5470.2.2019
z dnia 28 czerwca 2019 roku

 

Placówki posiadające wstępną akredytację

 

Lp. Nazwa placówki/siedziba Organ prowadzący Decyzja Podlaskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu wstępnej akredytacji
1.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Prolegis” Elżbieta Linowska

Elżbieta Linowska

Decyzja Nr SPiKU.5470.8.2020
z dnia 14 grudnia 2020 roku

2.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli „Teczka Logopedy”

Katarzyna Grecka

Decyzja Nr
SPiKU.5470.1.2022
z dnia 11 maja 2022 roku