25 kwietnia 2022

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich w II, III i IV kwartale 2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z informacją uzyskaną z Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w sprawie wykazu podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie badania lekarskie z zakresu medycyny do praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego uczniów, studentów, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych oraz doktorantów a także badań uczniów szkół zawodowych i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami w II, III i IV kwartale 2022 r. na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby.

Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy kandydatom i uczniom kształcących się w zawodach z branży transportu kolejowego, którzy w trakcie nauki zawodu podlegają lub będą podlegać narażeniu na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wynikających z nauki zawodu bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zawarł umowę ze Spółką Akcyjną Polskie Koleje Państwowe z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa – miejsce prowadzenia badań to: Przychodnia Badań Profilaktycznych, ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok.

 

Załączniki:

Wykaz pjsmp przeprowadzających badania w II-III i IV kwartale 2022 r.

Załączniki