10 maja 2023

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich w II-III-IV kwartale 2023 r

Prosimy o zapoznanie się z informacją Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w sprawie wykazu podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających
bezpłatnie badania lekarskie z zakresu medycyny do praktycznej nauki zawodu, stażu
uczniowskiego uczniów, kandydatów do szkół wyższych, studentów, doktorantów, słuchaczy
kursów kwalifikacyjnych, doktorantów oraz badań uczniów szkół zawodowych i słuchaczy
kwalifikacyjnych kursów zawodowych zakresie uprawnień do kierowania pojazdami w II, III i
IV kwartale 2023 r. na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby.
Jednocześnie informuję, iż w celu zapewnienia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy
kandydatom i uczniom kierunku kolejowego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu
podlegają lub będą podlegać narażeniu na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub
niebezpiecznych dla zdrowia, wynikających z nauki zawodu bezpośrednio związanych z
prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych, Ośrodek zawarł umowę ze Spółką Akcyjną
Polskie Koleje Państwowe z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa,
a miejsce wykonywania badań to: Przychodnia Badań Profilaktycznych 15-028 Białystok, ul.
Słonimska 15/1.
Załączniki:
1. Wykaz psjmp II-III-IV kwartał 2023 r.

Załączniki

Wykaz pjsmp II-III-IV kwartał 2023
Data: 2023-05-10, rozmiar: 112 KB