21 maja 2024

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025 dla absolwentów szkół podstawowych województwa podlaskiego.

INFORMATOR o zaplanowanej ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2024/2025

Informator jest systematycznie uzupełniany przez organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe.