1 lipca 2024

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez komisje rekrutacyjne informacji o wolnych miejscach w publicznych szkołach ponadpodstawowych, placówkach i centrach w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 w województwie podlaskim

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, placówek i centrów.

Realizując zobowiązanie wynikające z § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431, z późn. zm.), proszę o przekazanie informacji o wolnych miejscach:

  • w klasach pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klasach wstępnych,
  • w semestrze pierwszym klas I: dwuletnich publicznych branżowych szkół II stopnia, oraz publicznych szkołach policealnych,
  • w semestrze pierwszym klasy I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz publicznych szkół podstawowych dla dorosłych,
  • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych i kursach kompetencji ogólnych,
  • w bursach oraz internatach,

po zakończeniu przez komisje rekrutacyjne postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025. Informacje o liczbie wolnych miejsc należy złożyć poprzez formularz zgłoszeniowy pod adresem: https://miejsca.kuratorium.bialystok.pl.

Zebrane informacje o liczbie wolnych miejsc będą dostępne na stronie internetowej tutejszego urzędu w menu /Rodzice i uczniowie/, zakładka /Rekrutacja do szkół i placówek/-/Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i szkół dla dorosłych/, zakres tematyczny /Wolne miejsca w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 w województwie podlaskim/.

Terminy przekazania informacji:

  • w postępowaniu rekrutacyjnym – 22 lipca 2024 r. do godz. 14.30,
  • w postępowaniu uzupełniającym – 12 sierpnia 2024 r. do godz. 14.30.

Załączniki