4 stycznia 2023

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem – Ministra Edukacji i Nauki – w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, uprawniających odpowiednio do:

1) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;

2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub laureatów tych konkursów, w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Link do komunikatu w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-w-roku-szkolnym-20232024

Link do wykazu konkursów dla szkół i placówek artystycznych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wykaz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-organizowanych-przez-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-lub-centrum-edukacji-artystycznej-uprawniajacych-do-przyjmowania-laureatow-do-przyjmowania-laureatow-tych-konkursow-w-pierwszej-kolejnosci-do-publicznych-szkol-wymienionych-w-art-132-ustawy-prawo-oswiatowe-w-roku-szkolnym-20232024

Załączniki