3 kwietnia 2023

INFORMATOR o zaplanowanej ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024

 

INFORMATOR o zaplanowanej ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022

 

Informator jest systematycznie uzupełniany przez organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe.