10 marca 2022

Rekrutacja na studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Rekrutacja na studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, rozpoczęła rekrutację na studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej na kierunku Penitencjarystyka.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej oraz zdobyciem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych, a także profilaktyką społeczną.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, w tym warunki dla kandydatów, zostały zamieszczone także na stronie https://swws.edu.pl/rekrutacja