14 lipca 2021

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w województwie podlaskim.

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w województwie podlaskim.

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych,

jeżeli Państwo nie dokonają pełnego naboru do szkoły w procesie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 uprzejmie proszę o złożenie kuratorowi oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc poprzez formularz zgłoszeniowy pod adresem: https://miejsca.kuratorium.bialystok.pl .

Informacje będą dostępne na stronie internetowej tutejszego urzędu w menu /Rodzice i uczniowie/, zakładka /Rekrutacja/, zakres tematyczny /Wolne miejsca w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 w województwie podlaskim/.

Terminy przekazania informacji w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. dla klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych – 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.30;
 2. na semestr pierwszy klas I dwuletnich publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr I klas pierwszych publicznych szkół policealnych – 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.30;
 3. na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, publicznych szkół podstawowych dla dorosłych – 2 sierpnia 2021 r.
  do godz. 14.30.
 4. Terminy przekazania informacji w postępowaniu uzupełniającym:
 5. dla klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych – 23 sierpnia 2021 r. do godz. 14.30;
 6. na semestr pierwszy klas I dwuletnich publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr I klas pierwszych publicznych szkół policealnych – 23 sierpnia 2021 r. do godz. 14.30;
 7. na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, publicznych szkół podstawowych dla dorosłych – 23 sierpnia 2021 r.
  do godz. 14.30.

Załączniki:

 1. Instrukcja do wypełniania formularza.

Załączniki

Instrukcja do wypełniania formularza
Data: 2021-07-14, rozmiar: 49 KB