4 sierpnia 2020

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 w województwie podlaskim

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych,

jeżeli Państwo nie dokonają pełnego naboru do szkoły w procesie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 uprzejmie proszę o złożenie kuratorowi oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc poprzez formularz zgłoszeniowy pod adresem http://www.miejsca.kuratorium.bialystok.pl/.

Informacje będą dostępne na stronie internetowej tutejszego urzędu w menu /Rodzice i uczniowie/, zakładka /Rekrutacja/, zakres tematyczny /Wolne miejsca w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w województwie podlaskim/.

Terminy przekazania informacji

  • dla klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych – do 19 sierpnia 2020 r.;
  • na semestr I klas pierwszych publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klas I dwuletnich publicznych branżowych szkół II stopnia – 19 sierpnia 2020 r.
    do godz. 14.30;

na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, publicznych szkół podstawowych dla dorosłych – 19 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.30.

Załączniki

Instrukcja do wypełniania formularza
Data: 2020-08-04, rozmiar: 40 KB