26 czerwca 2017

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania informacji przez dyrektorów o ilości wolnych miejsc w szkołach w procesie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Jeżeli Państwo nie dokonają pełnego naboru do szkoły w procesie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 i będą dysponowali wolnymi miejscami, uprzejmie proszę o złożenie kuratorowi oświaty informacji o ilości wolnych miejsc w terminach określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia Nr 48/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

Informacje należy przekazać poprzez formularz rejestracyjny pod adresem www.miejsca.kuratorium.bialystok.pl

Będą one dostępne dla uczniów oraz ich rodziców, słuchaczy, a także wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej tutejszego urzędu w menu /Rodzice i uczniowie/ zakładka /Rekrutacja/ temat /Informacja o wolnych miejscach w szkołach na rok szkolny 2017/2018/.

Terminy przekazania informacji.

W postępowaniu rekrutacyjnym (termin główny):

  • do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia: 17.07.2017 r. do godz. 15:00.
  • na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych: 24.07.2017 r. do godz. 15:00.
  • do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych: 24.07.2017 r. do godz. 15:00.

W postępowaniu uzupełniającym:

  • do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia: 18.08.2017 r. do godz. 15:00.
  • na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych: 23.08.2017 r. do godz. 15:00.
  • do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr I klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych: 23.08.2017 r. do godz. 15:00.

Załączniki

instrukcja-do-wypelniania-formularza
Data: 2021-07-21, rozmiar: 45 KB