12 kwietnia 2022

Informacja dotycząca możliwości udziału w projekcie edukacyjnym Ministra Obrony Narodowej skierowanym do zdolnej młodzieży szkół podstawowych

Informacja dotycząca możliwości udziału w projekcie edukacyjnym Ministra Obrony Narodowej
skierowanym do zdolnej młodzieży szkół podstawowych

 

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje młodzież szkół podstawowych oraz ich rodziców/opiekunów, że istnieje możliwość dalszego uczenia się w Wojskowym Ogólnokształcącym Liceum Informatycznym w Warszawie.

 

Więcej:Pismo Dyrektora Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego im. Polskich Kryptologów w Warszawie.