21 czerwca 2019

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w szkołach w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim.

W przypadku niedokonania pełnego naboru w procesie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć kuratorowi oświaty informację o liczbie wolnych miejsc poprzez formularz zgłoszeniowy pod adresem https://miejsca.kuratorium.bialystok.pl.

Informacje będą dostępne dla uczniów oraz ich rodziców, a także wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej tutejszego urzędu w menu /Rodzice i uczniowie/, zakładka /Rekrutacja/, zakres tematyczny /Wolne miejsca w szkołach na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim/.

Terminy przekazania informacji dla szkół, do których są przyjmowani absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.

  1. czteroletnie licea ogólnokształcące, pięcioletnie technika, branżowe szkoły I stopnia oraz klasy wstępne:
    • w postępowaniu rekrutacyjnym (termin główny) 12 lipca 2019 r. do godz. 14:30,
    • w postępowaniu uzupełniającym 19 sierpnia 2019 r. do godz. 14:30.

Terminy przekazania informacji dla szkół, do których są przyjmowani absolwenci gimnazjum.

  1. dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące, dotychczasowe czteroletnie technika i branżowe szkoły I stopnia:
    • w postępowaniu rekrutacyjnym (termin główny) 12 lipca 2019 r. do godz. 14:30,
    • w postępowaniu uzupełniającym 19 sierpnia 2019 r. do godz. 14:30.

Załączniki

Instrukcja do wypełniania formularza
Data: 2019-06-21, rozmiar: 52 KB