15 marca 2023

Zaproszenie na konferencję pt. „Przeciwdziałanie handlowi ludźmi – bezpieczeństwo młodzieży”

Państwo Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla młodzieży
województwa podlaskiego

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, w ramach zadań przewidzianych w Krajowym Planie Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024, organizuje konferencję pt. „Przeciwdziałanie handlowi ludźmi-bezpieczeństwo młodzieży”, która odbędzie się w 22 marca 2023 r. w godz. 9 30 – 13 45 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok).

Celem konferencji jest poprawa wiedzy i świadomości młodzieży na temat zjawiska/ procederu handlu ludźmi, z uwzględnieniem sposobów uniknięcia narażenia na sytuacje zagrożenia tym zjawiskiem.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, oraz innych pracowników zainteresowanych problematyką realizujących działania z uczniami liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół oraz klas VII i VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego.

Program konferencji:

  9:30 –  9:35 – Pani Małgorzata Czyżewska-Worobiej, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (powitanie, przedstawienie prelegentów)

  9:35 –  9:45 – Pan Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski (rozpoczęcie konferencji)

  9:45 – 10:15 – Pan Maciej Koziarski, Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w MSWiA,
„System przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce”

10:15 – 10:35 – Pani dr Magdalena Perkowska, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa,
„Kryminalizacja handlu ludźmi w prawie polskim”

10:35 – 11:05 – asp. Łukasz Rostkowski, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku,
„Przestępczość związana z handlem ludźmi na terenie woj. podlaskiego”

11:05 – 11:25 – kpt. Izabela Bronicz, Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku
„Doświadczenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w identyfikacji małoletnich ofiar handlu ludźmi”

11:25 – 11:50 – Pani Mirosława Niewińska, psycholog ze specjalizacją z zakresu seksuologii
„O traumie, relacjach i strategiach przetrwania młodzieży”

11:50 – 12:15 – przerwa kawowa

12:15 – 13:15 – Pani Irena Dawid- Olczyk, Prezes La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
„AntyModern slavery Galeria jako przykład multimedialnej kampanii społecznej”

13:15 – 13:45 – Pani Urszula Jabłońska, Wicedyrektor ds. Wdrażania i Współpracy Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Pani Beata Chrościńska, doradca EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
„Usługi i działalność sieci EURES”

13:45  – zakończenie konferencji

Informujemy, że organizator umożliwia przedstawicielom szkół (z wyłączeniem szkół z siedzibą: w Białymstoku i w powiatach: białostockim, bielskim i sokólskim) udział w konferencji również w formie on-line.

Zgłoszenia szkoły, wraz z liczbą uczestników szkoły w konferencji, zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line, należy dokonać na stronie https://handel.kuratorium.bialystok.pl do 20 marca 2023 r. (godz. 15.00).

Informacji na temat programu konferencji udziela: st. wizytator Małgorzata Lipińska, tel. 85 748 48 40.