28 października 2021

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli

Przeciwdziałając skutkom pandemii Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz przedstawicielami Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie od sierpnia 2021 r. realizuje  Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli.  Skierowany jest on do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ich rodziców oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Celem Programu jest opracowanie modelu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, którzy borykają się z trudnościami psychicznymi wywołanymi  izolacją społeczną w czasie pandemii. W ramach programu eksperci dokonują pogłębionej analizy problemów oraz  zaprezentują metody pracy z uczniami, którzy ich doświadczają.

W każdym województwie powołani zostali koordynatorzy wsparcia Programu. Koordynatorami na terenie województwa podlaskiego są:

  1. Anna Gawryluk – pedagog w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Białymstoku, doradca metodyczny kształcenia specjalnego MODM w Białymstoku gawryluk@uksw.edu.pl
  2. Joanna Okrągła -psycholog w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach j.okragla@uksw.edu.pl
  3. Krystyna Orzechowska-Gryguc – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży orzechowska-gryguc@uksw.edu.pl

Zakończył się pierwszy etap Programu — badania diagnostyczne. Z terenu województwa podlaskiego do diagnozy wytypowano losowo 26 szkół podstawowych,  12 szkół ponadpodstawowych i 1 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. W całej Polsce badaniami objęto  1200 szkół.

W ramach programu prowadzone są szkolenia dla nauczycieli i specjalistów oraz konferencje naukowe. Powstała też  Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza. Umożliwia ona dostęp do szerokiej oferty materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć,  narzędzi badawczo-diagnostycznych. Na czacie i podczas szkoleń można spotkać się ze specjalistami, wykwalifikowanymi trenerami z wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodzicami i nauczycielami. Poprzez platformę można także zarejestrować się na szkolenia i konferencje.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z zasobów platformy: https://pwpp.uksw.edu.pl.

Najbliższym wydarzeniem w ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli będzie konferencja   Rodzina i szkoła wobec pandemii Covid-19. Diagnoza sytuacji organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 26 października 2021 r.

Szczegóły na stronie: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/konferencje/2732-rodzina-i-szkola-wobec-pandemii-covid-19