7 listopada 2022

Program pracy profilaktycznej i wsparcia psychicznego dla młodzieży Nawigacja w każdą pogodę

„Nawigacja w każdą pogodę” to bezpłatny program diagnostyczno-profilaktyczny oparty o aplikację internetową adresowany do starszych klas szkoły podstawowej oraz do szkół ponadpodstawowych. Został opracowany w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę zrealizowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej współfinansowanego ze środków programu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Przystępując do programu szkoły otrzymują:

  • zestaw materiałów diagnostycznych (ankiety online dla młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz szczegółowy raport z badań przeprowadzonych w szkole generowany przez aplikację w ciągu 1-2 dni po zakończeniu badań),
  • zestaw materiałów profilaktycznych (gotowe scenariusze lekcji oraz zbiór inspiracji do tworzenia własnych zajęć) do samodzielnego wykorzystania przez wychowawców klas w pracy wychowawczo-profilaktycznej z uczniami,
  • dostęp do aplikacji internetowej z materiałami szkoleniowymi umożliwiającymi samodzielne wdrożenie się do projektu,
  • udział w bezpłatnym szkoleniu przygotowującym do korzystania z programu (dostępne po rejestracji w aplikacji).

Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie: https://ipzin.org.