2 marca 2022

Komunikat MEiN w sprawie dofinansowania dodatkowych godzin zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy

publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół artystycznych realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

 

Zachęcamy do organizacji od dnia 1 marca 2022 r. dodatkowych zajęć  specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które finansowane są z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, powiększonej w tym celu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki o kwotę 180 mln. Wsparcie to będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie.

Wzory wniosków oraz informacje na temat ww. dofinansowania zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały opublikowane na stronie internetowej MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/180-mln-zl-na-dodatkowe-zajecia-specjalistyczne-z-zakresu-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej