13 kwietnia 2017

Podsumowanie, dane liczbowe

 1. Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022
 2. Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
 3. Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
 4. Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2018/2019
 5. Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019
 6. Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2017/2018
 7. Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w dotychczasowych gimnazjach w r. szk. 2017/2018
 8. Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2016/2017
 9. Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w gimnazjach w r. szk. 2016/2017
 10. Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w gimnazjach w r. szk. 2015/2016
 11. Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2015/2016
 12. Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w gimnazjach w r. szk. 2014/2015
 13. Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2014/2015
 14. Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w gimnazjach w r. szk. 2013/2014
 15. Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w szkołach podstawowych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2013/2014
 16. Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych w gimnazjach w roku szkolnym 2012/2013
 17. Informacja o podsumowaniu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w szkołach podstawowych w r. szk. 2012/2013
 18. Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych w gimnazjach w roku szkolnym 2011/2012