13 września 2019

Kontakt do koordynatorów

  • Barbara Gradkowska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  • Hanna Marek – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Tel. 85 748 48 20