30 września 2021

III edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Podlaski Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych – szczególnie dwóch ostatnich klas. Służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych organizowana jest jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim. Laureaci konkursu są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty, otrzymują z zajęć języka polskiego najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną
i są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Regulamin Olimpiady jest dostępny na stronie: http://olijpsp.pl/ , rejestracja uczestników do
31 października za pomocą formularza: http://olijpsp.pl/2021/09/rejestracja-uczestnikow-olimpiady/