27 września 2021

II edycja Konkursów Ministerstwa Sprawiedliwości: Liga Sprawiedliwości i Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Liga Sprawiedliwości” drugiej edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości oraz Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Obie inicjatywy organizowanych za pośrednictwem Wydziału ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Konkurs „Liga Sprawiedliwości”, ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizację młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym.
Konkurs podzielony jest na dwie kategorie. Pierwsza kategoria skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Druga kategoria skierowana jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.
Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin zostały zamieszczone na stronie https://ligasprawiedliwości.pl.
Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do pogłębiania swojej wiedzy dotyczącej prawa. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. W Olimpiadzie mogą uczestniczyć także uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.
Informacje na temat Olimpiady i jej Regulamin zostały zamieszczone na stronie http://iws.gov.pl/olimpiada.