5 stycznia 2017

Prezentacje ze spotkań informacyjnych na temat reformy edukacji

Prezentacja wprowadzająca – prezentacja PowerPoint

Nowy ustrój szkolny – prezentacja PowerPoint

W załącznikach prezentacje w formacie .pdf

Załączniki

Prezentacja wprowadzająca
Data: 2017-01-05, rozmiar: 723 KB
Nowy ustrój szkolny
Data: 2017-01-05, rozmiar: 971 KB