12 stycznia 2017

Informacja na temat zmian w oswiacie – możliwość zadawania pytań drogą email

Szanowni Państwo,

W związku z wdrażaną reformą edukacji uprzejmie komunikujemy, iż mogą Państwo otrzymać informację na temat zmian w oświacie poprzez kierowanie pytań na adres email: reformaedukacji@kuratorium.bialystok.pl