13 czerwca 2022

Oferta pracy

PrzedmiotRewalidacja
Termin składania dokumentów2022-08-20
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin2
Opis

Godziny dotyczą pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na dysfunkcję słuchu- uczeń słabosłyszący.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołySzkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej
MiastoCzarna Białostocka
Kod pocztowy16-020
AdresTraugutta, 28
Powiatbiałostocki
Gminaobszar wiejski Czarna Białostocka
Telefon857103906
E-mailszkola61@tlen.pl