13 czerwca 2022

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2022-07-30
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin22
Opis

Praca psychologa szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu.
Wymagane kwalifikacje: ukończone studia z psychologii, oligofrenopedagogika, dodatkowo terapia dzieci ze spektrum autyzmu.
Zakres działalności: opieka psychologiczna dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, w tym ze spektrum autyzmu
i zespołem Aspergerem; wsparcie rodziców i nauczycieli; prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z uczniami; sporządzanie diagnoz, opinii, prowadzenie dokumentacji związanej
z pracą psychologa szkolnego. Zatrudnienie od 01.09.2022 r.
Osoby zainteresowane proszone są o: przesłanie CV na adres mail Ośrodka: sosw11@poczta.onet.pl lub kontakt telefoniczny: 86 271 84 16

Typ szkołyInne
Nazwa szkołySpecjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu
MiastoDługobórz
Kod pocztowy18-300
AdresSzkolna 7
Powiatzambrowski
Gminagmina wiejska Zambrów
Telefon862718416
E-mailsosw11@poczta.onet.pl