25 stycznia 2023

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2023-02-01
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin8
Opis

Praca na stanowisku psychologa w przedszkolu w wymiarze 8,5/22 etatu od dnia 01.03.2023 r.
Zgodnie z nowelizacją Prawa Oświatowego, w tym:
- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci;
- udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom w wieku 3-6 lat;
- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;
- realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
- wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
- współpraca z rodzicami dzieci przedszkola.

Typ szkołyPrzedszkole
Nazwa szkołyPrzedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku
MiastoBiałystok
Kod pocztowy15-207
Adresul. Piastowska 1A
PowiatBiałystok
Gminagmina miejska Białystok
Telefon857413382
E-mailps30@um.bialystok.pl