23 lutego 2023

Oferta pracy

PrzedmiotNauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Termin składania dokumentów2023-03-24
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin14
Opis

Praca z dzieckiem z autyzmem: 12 godz.- nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego oraz 2 godz. zajęć rewalidacyjnych (edukacja wczesnoszkolna).
CV należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@sp1czarnabialostocka.pl z dopiskiem: Nabór kandydata na stanowisko nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia niepełnosprawnego

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołySzkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej
MiastoCzarna Białostocka
Kod pocztowy16-020
AdresB.Prusa 1
Powiatbiałostocki
Gminaobszar wiejski Czarna Białostocka
Telefon85 710 10 07
E-mailsekretariat@sp1czarnabialostocka.pl